صوتی آرپیجی Eps 7این بازی رتبه بدهید:

شرح: و حالا جنگ واقعی آغاز می شود! دنبال سونیک در یک فصل هیجان انگیز تر از: آرپیجی صوتی!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی