علاقه مندی ها مانیااین بازی رتبه بدهید:

شرح: تبدیل به پرستار بچه کامل با تمیز کردن messes به محض این که آنها ظاهر می شود در بازی شیدایی پرستار بچه. تمام messes در خانه لبه زرد داشته باشد و شما مجبور به استفاده از موشواره کلیک کنید در اشیاء کثیف تمیز کردن آنها را قبل از زمان اجرا می شود. برخی از messes می تواند با یک کلیک تمیز اما برای برخی از شما چند مرحله شستشو و زباله دوست نیاز. گام بعدی شما همیشه زرد به شما کمک فلش خواهد شد. نگه داشتن خانه شسته و رفته و تمیز با تمام آثار به انجام بی درنگ.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی