بیکینی پایین یا انفجاراین بازی رتبه بدهید:

شرح: در بیکینی پایین یا انفجار بازی هدف شما این است که ما قهرمان بن SquarePants به پایین لباس شنای زنانه دوتکه شناور. باب اسفنجی با استفاده از بالون دستکش به شناور باقی می ماند و شما مجبور به استفاده از موشواره برای کنترل حرکت خود را در حالی که حفظ ظاهر حباب را با لمس کردن آنها را به امتیاز. همچنین، کلیک ماوس به قارچ از طریق شبکه سقوط. شما به ماندن از دیوار منحنی خطرناک در راه خود را بالا یا پایین در غیر این صورت شما امتیاز بدهند. شما تنها سه دستکش برای لوازم یدکی، پس مراقب باشید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی