Pokerideاین بازی رتبه بدهید:

شرح: گرفتن تمام PokeBalls در حالی که سوار Charizard و بسیاری از نقاط نمره که ممکن است. هدف شما این است که کمک به خاکستر برای گرفتن PokeBalls در حالی که اجتناب از تمام هیولاها خطرناک در راه خود را. استفاده از کلید های چپ و جهتراست به حرکت. چند نوع PokeBalls برای شما به گرفتن وجود دارد. PokeBalls آبی برای 50 امتیاز PokeBalls قرمز برای 100 امتیاز و PokeBalls زرد برای 500 امتیاز گرفتن. PokeBalls به عنوان بسیاری که ممکن است جمع آوری و شانه Charizard سقوط.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی