آکادمی پخت و پزاین بازی رتبه بدهید:

شرح: آشپز تا می شود می خواهم، شما به جای حق آمده است! این جالبترین و جالب ترین مکان برای شما به یادگیری آشپزی و نحوه ترکیب تمام مواد تشکیل دهنده برای ایجاد دوره های آسمانی و بیابان و پیش غذا و نوشیدنی است. شما در سرگرم کننده که در آن شما را با بهترین و جالب ترین معلمان پخت و پز یادگیری پخت و پز و آکادمی ثبت نام خواهد شد. همیشه مراقب آنچه معلم شما، چرا که می گوید مثل همه مدارس جدی نیز امتحانات داریم! بنابراین آن لذت ببرید اما نگه داشتن چشم مشتاق و شنیدن هوشمند و شما ممکن است در نهایت فارغ التحصیلی با افتخارات در آکادمی پخت و پز ما.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی