بریتنی اسپیرز کنسرتاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بریتنی خواننده مورد علاقه خود را از تمام بار است؟ حتی اگر او نیست، شما باید اعتراف او بسیار زیبا و داغ است. هر دختر نوجوان شات در پانسمان و او تا کنسرت بزرگ می خواهم و در حال حاضر وقت خود را به این زمان بزرگ فانتزی زندگی می کنند. ما شما پیراستن بریتنی اسپیرز کنسرت چالش، جایی که شما می توانید وانمود می بریتنی را


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی