Doras پخت و پز در لا Cucinaاین بازی رتبه بدهید:

شرح: دورا به طبخ غذاهای هیجان انگیز و خوشمزه با خود مواد عجیب و غریب بسیاری از آشپزخانه های رنگارنگ خود را دوست دارد. آن


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی