را پنیر املتاین بازی رتبه بدهید:

شرح: آماده برای تفریح دیگری نمایش پخت و پز آنچه در مورد پخت املت پنیر, چگونه یکی می دانید؟ چه بیشتر سرگرم کننده راه برای یادگیری نحوه طبخ سپس با کامپیوتر شما? این نمایش پخت و پز شما تمام مراحل ساخت املت خوشمزه تدریس خواهد شد. عملا شکستن تخم مرغ، پنیر خرد کردن و استفاده از موس خود را به مخلوط مواد تشکیل دهنده شما خواهد شد. سپس شما باید به آنها را سرخ کنید و آنها را پرتاب در هوا مانند یک حرفه ای واقعی! مخلوط همه مواد تشکیل دهنده در جهت صحیح بدون شکست و دریافت پاداش اضافی! سعی کنید برای انجام همه چیز را حق و شما ممکن است تا حرفه ای ساز املت پایان.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی