باغ دختر نقاشیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: شیرین دختر کوچک وجود دارد در باغ، بدون رنگ در لباس او هیچ رنگ در کفش های او و یا حتی بر روی موهای او ایستاده! هیچ رنگی در او یا باغ، او به وضوح نیاز به کمک ما! در تاریخ آمده، دوستان خود را با هم و عضویت در این ماجرا رنگ آمیزی فوق العاده. شما دریافت مجموعه ای از برس های مجازی، بنابراین شروع به مخلوط کردن رنگ و دختر کمی از خود او را. لذت ببرید با استفاده از خلاقیت خود را به دختر کوچولو در باغ برخی از فام های فوق العاده از رنگ صورتی و سبز و سفید یا نارنجی! نقاشی آنلاین سرگرم کننده است، شما می توانید بسیاری از فام های مختلف رنگ را انتخاب کنید و دوباره سعی کنید به عنوان بسیاری که شما می خواهید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی