رنگ آمیزی لولیتااین بازی رتبه بدهید:

شرح: لولیتا مطمئن نیستید چه رنگ انتخاب برای او wardrwobe است - شاید شما او دست می دهد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی