مراقبت از خرساین بازی رتبه بدهید:

شرح: دیدار با خرس نوزاد فانتزی! شما نمی توانید او را ببینید برای خانه اش در رنگین کمان، وقتی شروع به مراقبت از خرس بازی معمولا تنها شانس شما را به بازی با این شخص کمی ناز است! آن لازم به گفتن است که لباس های خود را به عنوان زیبا به عنوان او است و به عنوان آب نبات به عنوان رنگین کمان رنگارنگ او زندگی هستند! اجازه دهید را ببینید اگر ما او را با تی شرت صورتی زیبا با چاپ برجسته قلب ناز لباس پوشیدن چگونه او نگاه جفت بلوز شلوار همراه! شایان ستایش! شایان ستایش حتی بیشتر اگر شما اضافه شده یک شال راه راه و درپوش کوچک رنگارنگ یا شاید لوپ دختر وار (او خرس او بعد از همه ممکن است) نگاه کنید. بسیاری از لوازم جانبی cute وجود دارد, کفش و لباس شما را به کشیدن و رها کردن تا عیار در این بازی حیوانات به نظر می رسد آماده برای یک روز در رنگین کمان خود را راه رفتن!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.