پیدا کردن Nemoاین بازی رتبه بدهید:

شرح: این عیار آماده برای بازی شنا کردن در اقیانوس است. هیچ یک از بازی زیر آب او وقتی که می آید به شنا کردن سوابق اما زمانی که آن را به مد می آید جفت می تواند با او رقابت او برخی از مشاوره حرفه ای از شما امتناع نمی. فقط ناز اتمام، لباس بازی لباس رنگارنگ و لوازم جانبی برای پیدا کردن Nemo بازی ترکیب کنید! چگونه در مورد شما تا ناز نمو با بعضی از آب نبات دم ماهی کوچک صورتی، ظریف، مطابق با کلاه بلند لباس، سپس کشیدن برخی از ماهی رنگارنگ و وجود به تحسین او نگاه بزرگ. سرزنده و شوخ، نمو اینجا بیش از حد دیوانه در مورد لباس های بزرگ است. خوشبختانه، در پیدا کردن Nemo بازی شما باید لباس بتمن شیک لباس زیبا و کوچک SuperFish و فهرست موضوعات می توانید مد لباس. Nemo نگاه است که او را مرکز توجه همه زرق و برق دار mermaids وجود در دریا بدهید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.