میمون کریسمساین بازی رتبه بدهید:

شرح: چه، شما فکر که تنها ما انسان ها، لباس کریسمس آماده برای? حیوانات زیبا حتی منتظر به نشان کردن لباس کریسمس زیبا, رنگارنگ خود را در این روز خاص. با این حال، وجود دارد در هیچ دوست داشتنی حیوان خانگی دیگر بیشتر مضطرب را به خود اشکاف شیک کریسمس از دنبال خنده دار، تا کریسمس، آماده ناز میمون اینجا. اگر من حس کنجکاوی خود را به هم زده اند، و سپس شروع به بازی میمون کریسمس لباس تا بازی و rummage از طریق این عیار مجموعه روشن رنگی، دوست داشتنی الگو زنانه شلوار شیک و accessorizes کریسمس شاد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی