توپ اژدها 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: از Gohan یا Goku به عنوان شخصیت های مورد علاقه خود را انتخاب کنید و شروع به مبارزه علیه تبه در توپ اژدها 2. اگر می خواهید به ضرب و شتم پسر بد شما باید بسیار سریع است. استفاده از موشواره به حرکت قهرمان خود را کنترل و فشار دکمه کلیک چپ به او حمله. شر حرکت تصادفی و به شما حمله با اعتصاب قدرتمند روشن خواهد شد و شما به او حمله قبل از او قادر به شما ضربه است. سازمان دیده بان خود نوار بهداشت و اگر آن داراي شما خواهد مرد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی