یخ میوه تازهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بستنی میوه است جالب شبیه ساز که در آن شما می توانید چند دقیقه سرگرم کننده ایجاد خود را خوشمزه کویر لذت ببرید. شما را به یک اتاق گرفته شده با یخچال و فریزر پر از کننده موضوعات, ویژه موضوعات بستنی و شما سپس کاسه چه می کنید اگر یکی طولانی و یا کوتاه، اگر یک لیوان یا بشقاب بستنی واقعی می توانید انتخاب کنید. سپس شما می خواهد به استفاده از تصور شما و طعم بستنی خوشمزه به دنبال توپ، در ترکیب با قطعات میوه مانند توت فرنگی و انگور. همه چیز به دنبال زرق و برق دار و خوشمزه و در پایان، عکس فوری کویر شگرف ایجاد کرده اید را مشاهده کنید. شما احساس واقع خوردن آن!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی