معامله یا هیچ معاملهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: تست شانس خود را در معامله و یا بدون قرارداد و می داند که شما ممکن است بسیار پرطرفدار $1,000,000 برنده. کیف خوش شانس خود را انتخاب کنید و سپس شروع به باز کردن یک به یک موارد باقی مانده. بین سطوح شما دریافت تماس های تلفنی از بانکدار است که قیمت خرید کیف را بسته به نقدی باقی مانده در بازی به شما ارائه دهد. همچنان اگر شما قبول پیشنهاد بانکدار بازی دیگری بازی به پایان خواهد رسید. اگر شما قادر به نگه داشتن بالاتر در بازی مقدار بالاتر ارائه می دهد از بانکدار دریافت کنید. میلیون دلار برنده و ایجاد رویای شما به حقیقت می پیوندند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی