پنگوئن اسکیت 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی یکی دیگر از شگفت انگیز بازی ماریو با زمينه روشن و رنگارنگ. کمک ماریو برای کشتن تمام دشمنان و گرفتن انتقام علیه پادشاه Bowser. استفاده از کلید های چپ و راست فلش به حرکت، کلید به پرش، ثانیه به اجرا و مطبوعات فاصله دکمه برای باز کردن مینی نقشه برای پیدا کردن مکان خود را در جهان. هدف خود را در هر سطح را به پایان برسد در حالی که اجتناب از همه دشمنان مرگبار است. بازی شش سطح عالی است و شما برنده تمام سطوح را به نفع خود بازی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی