سوپر ماریو Kart XTREMEاین بازی رتبه بدهید:

شرح: Mario نژاد توالت خود را به همان سرعتی که ممکن است برای اجرای بیش از تمام دشمنان کمک کند. مسابقه خود را را از Mario یا لوئیجی انتخاب کنید و شروع مسابقه. اجتناب از همه موانع مثل سنگ و غيره و اجرای بیش از بسیاری از دشمنان که ممکن است به نمره نقاط. بسیار آهسته رفتن دیگر دشمنان قوی تر خواهد شد راه خود را مسدود و آسیب خودرو. استفاده از فلش تا به بالا، پایین فلش به پایین، سمت چپ فلش به نوبه خود به چپ، راست فلش به نوبه خود حق، و فشار کلید برای تقویت نیترو. بازی اگر شما توالت تجزیه خواهد شد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی