سوپر ماریو: داد و بیداداین بازی رتبه بدهید:

شرح: Mario است گرفتن با پریدن از روی دشمنان آنها را بکشند بی حوصله است و تصمیم گرفت که به اطراف با استفاده از تفنگ خود را داد و بیداد. استفاده از کلید های چپ و راست فلش به راه رفتن و استفاده از فلش بالا و پایین به تفنگ و مطبوعات فاصله برای شلیک. این نسخه متفاوت از Mario بازی که در آن شما باید کمک Mario برای کشتن دشمنان بسیاری از که ممکن است با استفاده از تفنگ خود را در حالی که جمع آوری سکه های طلا به امتیاز است. هر یک از دشمنان به شما چیز دیگری Mario خواهد مرد را لمس اجازه نمی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی