آفتاب سوپر ماریو 64این بازی رتبه بدهید:

شرح: ماریو است بازگشت از تعطیلات و ناگهان او متوجه شده که Bowser بد حمله پادشاهی قارچ خود و اسیر هلو شاهزاده. ماریو به رفتن پس از Bowser برای صرفه جویی در عشق او را از شر چنگال از Bowser است. کمک ماریو به اکتشاف جهان بد، ضرب و شتم تمام دشمنان و در نهایت نجات شاهزاده خانم. استفاده از کلید های چپ و راست فلش به راه رفتن، تا arrow به پرش، و مطبوعات فاصله برای استفاده از fludd. سرکوب دشمنان با پریدن بر آنها و جمع آوری سکه به نمره نقاط.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی