سوپر ماریو 63این بازی رتبه بدهید:

شرح: در سوپر ماریو ماریو در یک ماموریت برای جستجوی گوی قدرت است، آن را حاوی منابع نامحدود انرژی که سقوط باید به دست بد اما مشکل این است که هیچ کس نمی داند کجاست گوی. شما باید کمک ماریو برای پیدا کردن گوی قبل از هر دست بد به آن می رسد. استفاده از چپ و راست فلش به راه رفتن، تا arrow به پرش، استفاده از Z کلید برای زمین پوند یا بحث، کلید C برای fludd X کلید برای چرخش حمله و استفاده از کلید های shift برای تعویض fludds. این بازی شامل بسیاری از اسرار و قدرت یو پی اس که شما مجبور به جمع آوری تکمیل ماموریت خود را. شکست همه دشمنان و جمع آوری سکه های طلا به امتیاز.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی