ماریو برای همیشه فلشاین بازی رتبه بدهید:

شرح: ماریو برای همیشه فلش باور نکردنی بازسازی فلش از بازی ماریو کلاسیک با پس زمینه رنگی است. ماموریت شما این است که برای رسیدن به پایان هر سطح قبل از زمان اجرا می شود به ادامه به سطح بعدی است. پرش در دشمنان آنها را سر و صدا و جمع آوری سکه ها به کسب امتیاز جایزه. آمار بلوک سوال برای گرفتن جایزه موارد مانند قارچ و گل آتش. استفاده از کلید Z به پرش، پایین فلش برای اردک, چپ و راست فلش به راه رفتن. شما باید تنها سه زندگی پس مراقب باشید و هر یک از دشمنان به شما را لمس اجازه نمی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی