ضرب دیواراین بازی رتبه بدهید:

شرح: برادران جوناس بازی آنلاین رایگان بازی در gamesdew.net


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.