منطق 3D 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: لینک هر جفت از نشانگر رنگی شبیه به یک مکعب کامل است. استفاده Ctrl + کلیک برای روشن شدن یک سلول. با استفاده از فضای یک مکعب یخ. استفاده از چرخ ماوس برای تغییر رنگ انتخاب شده است. شما نمی توانید سلول های مورب لینک کنید. اگر شما لینک موجود رنگ لینک خراب را با کلیک کردن روی یکی از دو نشانگر علامت و سپس پلاگین هر شکاف. سلول های سیاه مسدود شده اند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی