پشته ساز فوق العاده 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: پشته ساز فوق العاده است با 40 سطح جدید, 4 speedruns, ویرایشگر پشته، گرافیک نونما کردن و بیشتر. شما می توانید پشته اشکال بدون هر گونه سقوط کردن صفحه است؟ پشته را برای زنده ماندن باید 10 ثانیه یا تا زمانی که شکل احساس شادی که آنها سقوط خواهد کرد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.