مرتب سازی بر اساس کاشی من شرک 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: مرتب سازی من کاشی شرک 2 دانلود پازل بازی که در آن شما باید برای تکمیل تصویر از شرک با کاشی های صحیح در موقعیت صحیح قرار دادن است. تصویر شفاف از شرک را در پس زمینه و شما باید به جای کاشی های رنگی در موقعیت مناسب برای مطابقت با آنها. کلیک بر روی دکمه قرمز سمت چپ به کاشی و شما باید به جای کاشی فعلی در موقعیت مناسب برای کاشی بعدی. استفاده از موشواره به کشیدن و رها کردن کاشی در تصویر کامل آن را به عنوان سریع که ممکن است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی