قهرمان سبد خریداین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما همیشه می خواهید به سبد خرید در superstores سوار اما هرگز فرصت است، اما این زمان دارید شانس به شما آرزو کردم. هدف شما در خرید سبد خرید قهرمان است که سفر به آنجا که می توانید با سواری در سبد خرید است. استفاده از فلش راست به اجرا، تا arrow به پرش داخل سبد خرید، و یک بار در هوا کنترل سبد خرید خود را با استفاده از کلید های چپ و راست فلش. شما کسب درآمد توسط فاصله رفت و آمد و شما می توانید صرف که پول برای خرید ارتقاء. انجام کلاهبرداری و مانع در هوا به نمره امتیاز بیشتری مختلف.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.