حباب شکناین بازی رتبه بدهید:

شرح: در حباب شکن هدف شما این است که به پشت سر هم حباب و آنها را روشن از بازی روی صفحه نمایش به امتیاز. استفاده از موشواره به شبیه حباب های رنگی را انتخاب کنید و سپس سمت چپ برای از بین بردن آنها را کلیک کنید. حباب های بیشتر شما قادر خواهید بود برای روشن شدن یک کلیک امتیاز بیشتری کسب کنند. شما باید حداقل دو حباب های رنگی همان به حذف آنها را از پنجره بازی را انتخاب کنید. در هر سطح شما باید به جمع آوری تعداد مورد نیاز نقاط به ادامه به سطح بعدی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی