ارتقاء کامل!این بازی رتبه بدهید:

شرح: اینجا این است که یک بازی برای کسانی که عشق ارتقاء سیستم. تقریبا همه چیز را در بازی، از جمله دکمه منو، گرافیک بازی, و بارهای بیشتر به روز رسانی می توانید! شما حتی مجبور به خرید خود را لال! پوچ! چگونه سریع شما می توانید همه چیز را ارتقاء?


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی