هیولا Wheelieاین بازی رتبه بدهید:

شرح: کامیون هیولا های مورد علاقه خود را انتخاب کنید و شروع مسابقه را از طریق البته مانع بدون توفنده.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی