Knievels وحشی رایداین بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی نقش رابی Kaptain Knievel پسر بدلكاري معروف Knievel بد. او شروع به پریدن دوچرخه خود را در سن 4 و سوار موتور سیکلت در سن 7.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی