دیزل و مرگاین بازی رتبه بدهید:

شرح: استفاده از سلاح های استراتژی و jacked خود تا دوچرخه به ضرب و شتم کردن رقیب خود در دیزل و مرگ!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی