3مسابقهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: 3D جت اسکی مسابقه رایگان بازی: انتخاب & سفارشی کردن جت اسکی & پخش. راه به پایان در این هیجان انگیز داغ 3d جت اسکی بازی مسابقه مسابقه. تا 4 بازیکن در حالت چند نفره از دیگر سراسر جهان


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.