راش دشوار 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: در خود خودرو سفارشی شما می تواند نمره همه عناوین stuntacular است؟


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.