رانندگی دیوانه واراین بازی رتبه بدهید:

شرح: درایو را از طریق یکی از سخت ترین تا کنون اسکای رودز. مراقب باشید، عمیق دریا زیر است و شما باید برای تکمیل سطح را در مدت زمان محدود.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.