سومو Autofragاین بازی رتبه بدهید:

شرح: خودکار Frag بازی رانندگی با یک دسته از سلاح است! نابود کردن هر ماشین دشمن با استفاده از موشک & آتش مسلسل. آخرین مرد ایستاده برنده پس هدف عاقلانه & محافظت از ماشین شما در تمام هزینه یا ماشین شما می گذرد، به fragged گرفتن!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی