لطفا ثبت نژادیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی رایگان بازی های آنلاین Trech 2 در gamesdew.net


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.