بانک گریز دزداین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما فقط stealed یک ماشین بسیار گران قیمت! اجرا در اجتناب از کلاه و میلیون ها نفر در سه شهر مختلف را!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.