چالش تجمع نهایی 08این بازی رتبه بدهید:

شرح: مسابقه با ساعت در چالش تجمع نهایی & را ببینید اگر شما آنچه لازم برای راننده قهرمان شود. کنترل تمرکز فورد & پرواز را از طریق سه سطح تجمع مسابقه. مسابقه بیش از مسیرهای پیاده روی خاک جاده های یخی & مسیرهای شنی برای تبدیل شدن به قهرمان تجمع!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی