هیولا 3d کامیوناین بازی رتبه بدهید:

شرح: مسابقه کامیون هیولا خود را & سقوط همه چیز را می بینید! شما نیاز به رسیدن به پایان سطح به عنوان بسیاری از واحد های دشمن در خود راه که ممکن است از بین بردن. انتخاب کنید تا قدرت یو پی اس - آنها می رویم به شما در ماموریت خود را کمک کند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی