FFX دوندهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: هدف شما در بازی FFX دونده است که فرار از حملات دشمن است که در حال تلاش به شما خاموش جاده درایو. سعی کنید به فرار از اتومبیل های رقیب و پیدا کردن راهی برای فرار از همه انتقاد شدید دشمن باقی مانده. سازمان دیده بان برای سوخت سطح و سلامت وضعیت شاخص های ماشین شما در بالای صفحه نمایش. جمع آوری سلامت سوخت قدرت-یو پی اس و پراکنده در مکان های مختلف برای افزایش طول عمر ماشین شما. استفاده از فلش تا به شتاب، پایین فلش برای ترمز و پیکان چپ و راست به هدایت کردن ماشین.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.