صلیب ببراین بازی رتبه بدهید:

شرح: کلیدهای پیکان--درایو. فاصله--افزایش سرعت. X - ایستادن Stunts.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی