اولی ها X 3 ماجراجوییاین بازی رتبه بدهید:

شرح: هدف شما را در ماجراجویی BMX X 3 این است که رانندگی خود را در کوه های پوشیده از برف و رسیدن به مقصد خود را در اسرع وقت. سریعتر شما قادر به تکمیل دوره پاداش امتیاز بیشتری شما را کسب خواهد کرد. استفاده از کلیدهای صفحه کلید برای کنترل حرکت ماشین شما. شما باید برای اجتناب از همه موانع در جاده ها و علائم جهت رسیدن به مقصد خود را دنبال کنید. شما همچنین می توانید بررسی مینی نقشه در گوشه راست بالای صفحه نمایش برای گرفتن ایده از مسیر.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.