بن WhoBob WhatPantsاین بازی رتبه بدهید:

شرح: حباب popping پسران به دنبال بن Squarepants و هدف شما این است که آنها در تمام هزینه های اجتناب کنند. دام پسران popping داخل حبابها و سپس حبابها به خلاص شدن از آنها پاپ. شما محدود زمان برای خلاص شدن از تمام حباب popping پسران در هر سطح پیشرفت بعدی. موارد سمت چپ توسط حباب popping پسران اضافی امتیاز جمع آوری. پسر شما را لمس اجازه نمی دیگری آیا زندگی از دست خواهد شد. استفاده از کلیدهای چپ و راست برای حرکت پیکان به پرش، و به ضربه حبابها spacebar را فشار دهید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.