زک Efron Makeoverاین بازی رتبه بدهید:

شرح: دوست پسر جدید زک دارید! Yall گرفتن تعطیلات برای دیدن کوه در کلرادو. او بدهد makeover او را هرگز فراموش, فراموش نکنید که برای ذخیره عکس خود!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی