سلام اتاق بچه گربهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: عوض کردن این مدل زیبا سلام اتاق بچه گربه. کشیدن و رها کردن به اتاق خود را برای بازسازی و آن را بهترین مختلف مبلمان، لوازم جانبی، و دکوراسیون. این بازی آنلاین است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی