حوری قارچاین بازی رتبه بدهید:

شرح: در دنیای فانتزی شگفت انگیز این پری ناز قارچ کمی را وارد کنید و آن لذت ببرید پانسمان کردن بودن افسانه ای از سرزمین مسحور. این ناز و داغ حوری قارچ منتظر کمک شما از او سرزمین ممکن است و سحر و جادو است. دوستتان بالدار می خواهد شما را به کمک به او تصمیم می گیرید چه چیزی را می پوشند و او مرتب تعداد زیادی از آیتم های fairylike برای شما از را انتخاب کنید. آیا لذت رومینگ از طریق جن تیز کفش صورتی لباس و لباس لاسی اهتزاز. این حوری قارچ بسیار مورد علاقه شما را به رفتن و تفریح با او در جهان قارچ شیرین او را دعوت کرده است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی