هالیوود تالار 3این بازی رتبه بدهید:

شرح: جو جوناس مفت و لیدی گاگا خوانندگان مشهور بعدی است که برای شما به آنها قبل هستند. آنها همه معروف است و آنها نیاز به نگاه خوب در همه زمان به خصوص زمانی که آنها در مرحله.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی