جنگ همراهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: شگفت انگیز محتوای بسته بندی فضای تیرانداز با دستاوردهای 78 مدالها 28، 10 دشمنان منحصر به فرد جدید قدرت یو پی اس قفل در 20 & 40 دستاوردهای توانایی جدید در 60 دستاوردهای قفل است، و هنگامی که شما باز کردن تمام دستاوردهای گلوله متعال طلا باز شده است. کلیدهای جهت دار یا WASD به حرکت ماوس به هدف و ساقه


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.