تیرانداز از خفا foxyاین بازی رتبه بدهید:

شرح: من نفرت نیست چون من زیبا هستم. من ترس اینکه من کرک شات! ترور فقط در کار نیست; این یک راه زندگی است. کنترل بازی: ماوس به هدف و آتش.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.